Zoeken
  • Emiel de Jong

Decor-ontwerpster Hester Jolink

Inmiddels hebben wij een decor-ontwerpster in onze ontsmette arm geslagen: Hester Jolink. Zelf zegt ze dit doet: Ruimtelijk ontwerp en realisatie. Maar wij noemen haar dus gewoon decor-ontwerpSTER, want ze heeft bijna alle toneelbeelden van mimegroep Bambie ontworpen en ook nog enkele van Jetse Batelaan en Het Houten Huis.

Of wij fier zijn? Pfff, uiteraard!!!

0 keer bekeken

Stichting Graasland
Bilderdijkstraat 15
5216 TA 's-Hertogenbosch